Obsah tréningovej jednotky

Všetky tréningové hodiny trvajú 1 hodinu.

Trénovanie je jeden na jedného t.j. Tréner a Vaše dieťa alebo Vy.

V prípade neplavcov, alebo potreby ukázať danú techniku jednotlivých spôsobov, tréning vediem v bazéne.

Plavecké pomôcky zabezpečím.

 

Tréningová jednotka pre deti a mládež
Čas  Obsah
5 min Oboznámenie sa s obsahom hodiny
10 - 15 min. Rozcvičenie na suchu
35 - 40min. Hlavná časť
5 - 10 min. Záverčná časť (hranie sa, zhodnotenie hodiny)

 

 

Tréningová jednotka pre dospelých
Čas  Obsah
5 min Oboznámenie sa s obsahom hodiny
10 min Rozcvičenie na suchu
40 min Hlavná časť
5 min Záverčná časť (zhodnotenie hodiny)